Nieuws

 • Meldplicht datalekken

  Meldplicht datalekken


  Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

  Wanneer een datalek niet of niet tijdig wordt gemeld en de toezichthouder krijgt hier hoogte van riskeert de verantwoordelijke een bestuurlijke boete van maximaal € 810.000. Naast het melden van het datalek aan het CBP zal de verantwoordelijke ook de desbetreffende betrokkenen moeten informeren. De verantwoordelijke doet dit wanneer het waarschijnlijk is dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Aangenomen mag worden dat het lekken van persoonsgegevens, die zijn te kwalificeren als “bijzondere persoonsgegevens” zoals bedoeld in art. 16 Wbp, in ieder geval ernstige ongunstige gevolgen kan opleveren.

Toezicht & Controle

 • De digitale markt ontwikkelt zich in razend tempo. Techniek is steeds vaker onderhevig aan technologie, waardoor de rol van mensen verandert en waardoor het mogelijk wordt steeds hogere eisen te stellen aan veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. De huidige technologie maakt het mogelijk verschillende (bedrijfs)processen te automatiseren, aan elkaar te koppelen, gegevens en informatie te genereren, verbanden te leggen en resultaten te rapporteren. Mensen bedienen minder en minder installaties en machines, maar worden bewaker van processen, houden toezicht op het functioneren van de technologie.

Toepassingen

 •  

  Project: Cameratoezicht Bedrijventerrein

  Aanbeveling data-infrastructuur, video management, rapportages, opvolgingsprotocollen, trendanalyses, ANPR (kentekencamera's), vaste camera's en advies over de grensoverschrijding publiek – private ruimte.