Nieuws

Toezicht & Controle

  • De digitale markt ontwikkelt zich in razend tempo. Techniek is steeds vaker onderhevig aan technologie, waardoor de rol van mensen verandert en waardoor het mogelijk wordt steeds hogere eisen te stellen aan veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. De huidige technologie maakt het mogelijk verschillende (bedrijfs)processen te automatiseren, aan elkaar te koppelen, gegevens en informatie te genereren, verbanden te leggen en resultaten te rapporteren. Mensen bedienen minder en minder installaties en machines, maar worden bewaker van processen, houden toezicht op het functioneren van de technologie.

Toepassingen

  •  

    Project: Cameratoezicht Bedrijventerrein

    Aanbeveling data-infrastructuur, video management, rapportages, opvolgingsprotocollen, trendanalyses, ANPR (kentekencamera's), vaste camera's en advies over de grensoverschrijding publiek – private ruimte.