Nieuws

 • Vakdag Parkmanagement 2015 groot succes!

  Gevaarlijke stoffen direct inzichtelijk

  Op 21 mei 2015 was Nobel Secure met een stand vertegenwoordigd op de Vakdag Parkmanagement. Samen met VCS Observation hebben wij de module Gevaarlijke Stoffen, waarbij informatie over gevaarlijke stoffen op onder meer bedrijventerreinen eenvoudig inzichtelijk gemaakt wordt en beschikbaar komt voor hulpdiensten, zoals de brandweer.

Toezicht & Controle

 • De digitale markt ontwikkelt zich in razend tempo. Techniek is steeds vaker onderhevig aan technologie, waardoor de rol van mensen verandert en waardoor het mogelijk wordt steeds hogere eisen te stellen aan veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. De huidige technologie maakt het mogelijk verschillende (bedrijfs)processen te automatiseren, aan elkaar te koppelen, gegevens en informatie te genereren, verbanden te leggen en resultaten te rapporteren. Mensen bedienen minder en minder installaties en machines, maar worden bewaker van processen, houden toezicht op het functioneren van de technologie.

Toepassingen

 •  

  Project: Cameratoezicht Bedrijventerrein

  Aanbeveling data-infrastructuur, video management, rapportages, opvolgingsprotocollen, trendanalyses, ANPR (kentekencamera's), vaste camera's en advies over de grensoverschrijding publiek – private ruimte.